gardet

 

Fastighetsbeteckning:
Åna 1:35

Gårdsnamn:
Gärdet 10

Byggnadsår:
1923

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15