ashaget

hagetinne

 

 

Fastighetsbeteckning:
Frykeruds-Ås 1:45

Gårdsnamn:
Ås Torpet

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009 och 2010

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Torpet kallas också Åshaget och var platsen för många ungdomsläger.

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2009-01-24