lang

lang

gamla lang

 

Fastighetsbeteckning:
Frykeruds-Ås 1:15

Gårdsnamn:
Lång

Byggnadsår:
1907

Bilden tagen:
Övre bilden: 2005
Mittbilden: omkring 1940

Nedre bilden: omkring 1904

Fotografer:
Övre bilden: Göran Eriksson
Övriga: Okända

Övriga uppgifter:
Mittbilden:
"Nya" Lång byggdes bakom den gamla byggnaden.

Nedre bilden:
Gamla Lång, rivet omkring 1907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10