askebol

aske ask

as

 

Fastighetsbeteckning:
Äskebol 1:6

Gårdsnamn:
Äskebol

Byggnadsår:
1906

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15