skolan

lararbostad

 

Fastighetsbeteckning:
Björkestad 1:3

Gårdsnamn:
Fd Lunds skola
"Biblioteket"
och Lärarbostaden

Byggnadsår:
1868

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Beskrivning av skolan och verksamheten,
se FRYKERUD I, sid 301-317.
Skolbyggnaden är uppförd i sten med putsfasad och har skiffertak.

Lärarbostaden uppfördes omkring 1920 och
revs 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10