93

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning:
Bodetta 1:58

Gårdsnamn:
Brunn

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-07-01