brunn

 

 

 

 

 

Fastighetsbeteckning:
Bodetta 1:58

Gårdsnamn:
Linedals Mejeri

Byggnadsår:
1882

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Mera om Linedals Mejeri, se FRYKERUD IV, sid 12


Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15