darvaste

 

 

 

Fastighetsbeteckning:
Bodetta 1:9

Gårdsnamn:
Där Väste

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15