dalsangen1

 

Fastighetsbeteckning:
Dalsängen 1:1

Gårdsnamn:
Bostället

Byggnadsår:
Omkring 1860

Bilden tagen:
2010

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2010-08-15