Något om ortnamnen i Frykerud
Interaktiv karta - klicka på namnen för att läsa namnförklaringen.

karta Tätorten Fagerås

Karta med hemmansnamnen
från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin

Källor:
ROSELL, Erland, Ortnamn i Värmland, Stockholm 1984. ,
ROSELL, Erland, Värmländsk medeltid i ortnamnsperspektiv, Karlstad 1981.
KUNGL. ORTNAMNSKOMMISSIONEN, Ortnamnen i Värmlands län VIII, Uppsala 1939.
HEDELL, Eugen, Något om Frykeruds natur, bebyggelse och jordbrukshistoria, Karlstad 1948.
NYLIN, Inge; Något om ortnamnen i Frykerud, Frykeruds Hembygdsförening, 1994. Denna skrift ligger till grund
för de förklaringar som användes i denna databas. Till ovanstående har gjorts vissa kompletteringar.