Från Länsstyrelsens hemsida:

Fiskevårdskartor
”Värmland är ett län med mycket stora vattentillgångar. Våra sjöar och vattendrag används bland annat till fiskodling. Länsstyrelsen i Värmlands län har i samarbete med Värmlands läns fiskevårdsförbund skapat 156 stycken unika kartor för länets fiskevårdsområden.
Länsstyrelsens övergripande mål inom området fiske är att arbeta för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar livsmedelsproduktion.
Fiskevården ska leda till att bevara hotade arter och fiskstammar samt uppnå ett långsiktigt hållbart resursutnyttjande. Allmänhetens fiskemöjligheter ska öka inom ramen för resursens storlek”


Här ett urval Fiskevårdskartor för Frykeruds socken:
Nr 91 Torpsjön
Nr 92 Pråmsjön-Aplungen
Nr 93 Nedre Fryken
Nr 127 Stora Emsen
Nr 128 Lill-Emsen
Nr 130 Gösjön-Bråtsjön