bostallet  

Fastighetsbeteckning:
Gassebol 1:24

Gårdsnamn:
Övre Bostället

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2006-11-10