skrabba  

Fastighetsbeteckning:
Gassebol 1:14

Gårdsnamn:
Skrabba

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-06-30