lovasen

 

Fastighetsbeteckning:
Getmossen 1:10

Gårdsnamn:
Lövåsen

Byggnadsår:
Omkring 1830

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15