stormyren  

Fastighetsbeteckning:
Östra Glänne 1:2

Gårdsnamn:
Stormyren

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2007-08-15