anaholm  

Fastighetsbeteckning:
Västra Glänne 1:7

Gårdsnamn:
Ånaholm

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
I Åneholmsbäcken finns den sällsynta och fridlysta Hårklomossan

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-06-27