Från "Något om ortnamnen i Frykerud" av Inge Nylin:

ÅNAHOLM
Namnet kan härledas från den förbipasserande ån. I längderna över husförhör dyker namnet upp först från 1759 och stavas då Åneholm. Den stavningen råder sedan in på vårt århundrade och användes fortfarande på Ekonomiska kartan.
Gården skrevs tidigare som Glännetorp, eftersom den räknades under Västra Glänne.
Den noteras i jordebok tidigast 1684 och skrevs då som frälsetorpet W. Glännetorph.

 

Återgå till Frykerudskartan.