spelerud  

Fastighetsbeteckning:
Gönäs 1:19

Gårdsnamn:
Spelerud

Byggnadsår:
ca 1830

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

  Göran Eriksson © 2006-12-14