gonas11  

Fastighetsbeteckning:
Gönäs 1:47

Gårdsnamn:
Gönäs 11

Byggnadsår:
1990

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2008-06-30