Gravas  

Fastighetsbeteckning:
Gravås 1:4

Gårdsnamn:
Gravås

Byggnadsår:
Omkring 1900

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson ©2008-03-02