harsatter

 

Fastighetsbeteckning:
Harsätter 1:6

Gårdsnamn:
Harsätter

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18