haga  

Fastighetsbeteckning:
Högåsen 1:11

Gårdsnamn:
Haga

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15