hogvalta

hogvalta

 

Fastighetsbeteckning:
Högvalta 1:1

Gårdsnamn:
Högvalta Gård

Byggnadsår:
Huvudbyggn 1800-talet
Ekonomibyggn 1927

Bilden tagen:
2006 resp 1995

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Till vänster om huvudbyggnaden "Inspektorsbostaden"

Högvalta Gård har
RAÄ nr Frykerud 32:1


Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2006-11-10