tappan1  

Fastighetsbeteckning:
Hökerud 1:7

Gårdsnamn:
Täppan 1

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18