branna

gamla b

 

Fastighetsbeteckning:
Karsbol 1:41

Gårdsnamn:
Bränna

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Kurt Karlsson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-03-09