backen

handel

skylt skylt

 

Fastighetsbeteckning:
Klaxås 1:28

Gårdsnamn:
Backen

Byggnadsår:
Mangårdsbyggnad 1926
Handeln okänt byggnadsår

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-17