karlslund

 

Fastighetsbeteckning:
Klaxås 1:62

Gårdsnamn:
Karlslund

Byggnadsår:
1890

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Tidigare fastighetsbeteckning Solberg 1:9

 

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2009-05-21