lugnet  

Fastighetsbeteckning:
Klaxås 1:33

Gårdsnamn:
Lugnet

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2010

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2010-08-15