bergmyren

bergmyrengamla Gamla Bergmyren

 

Fastighetsbeteckning:
Köpung 1:81

Gårdsnamn:
Bergmyren

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2008-03-02