duvasenedsberg1  

Fastighetsbeteckning:
Köpung 1:88

Gårdsnamn:
Duvåsen Edsberg 1

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2010

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2010-08-15