bebyggelse  

Fastighetsbeteckning:
Köpung 1:89

Gårdsnamn:
Gruppbebyggelse vid Hagbacksvägen

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10