smedjan  

Fastighetsbeteckning:
Köpung 1:90

Gårdsnamn:
Smedjan

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-12-14