41  

Fastighetsbeteckning:
Köpung 1:80

Gårdsnamn:
Där Öste

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

  Göran Eriksson © 2006-11-10