52

 

Fastighetsbeteckning:
Kvarntorp 1:21

Gårdsnamn:
Kvarntorp 52

Byggnadsår:
2006

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-07-02