hultet

 

Fastighetsbeteckning:
Kvarntorp 1:17

Gårdsnamn:
Hultet

Byggnadsår:
1940

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-08-15