flygbild  

Fastighetsbeteckning:
Lene 1:112

Gårdsnamn:
Lemyren

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Anders Rexed

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18