65  

Fastighetsbeteckning:
Lene 1:65

Gårdsnamn:
Norra Berget

Byggnadsår:
1905

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2007-08-15