handel  

Fastighetsbeteckning:
Lene 1:64

Gårdsnamn:
Karlsdal
Fd Lene Lanthandel

Byggnadsår:
1915

Bilden tagen:

Fotograf:
Leif Ericsson

Övriga uppgifter:
Byggnaden nedbrunnen.
I byggnaden fanns tidigare Säldebråtens Poststation (1918-1966).
Flygfoto från 1950-talet.

Läs mer om
Poststationer i Frykerud


Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2007-06-20