motterud

 

Fastighetsbeteckning:
Lene 1:130

Gårdsnamn:
Mötterud

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2009

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2009-08-18