pensionarshem  

Fastighetsbeteckning:
Lene 1:105

Gårdsnamn:
Mon
Fd pensionärshem

Byggnadsår:
1957

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10