vivo

glaberggrens

 

Fastighetsbeteckning:
Lund 1:50

Gårdsnamn:
"Berggrens affär",
Favör
Vivo-affären

Byggnadsår:
1985 resp 1885

Bilden tagen:
Övre bilden 1995
Nedre bilden: Vykort fr 1905

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Övre bilden:
VIVO-affären

 

Gamla "Berggrens"-affären brann ner 1984 och ersattes av byggnaden på övre bilden.
Affärsverksamheten lades ner 2005.

Nedre bilden:
Redan 1895 inreddes här "Berggrens affär".
Från 1912 kunde Frykfors kraftstation leverera elström från transformatorhuset till vänster på bilden. I den stora byggnaden i mitten på bilden fanns televäxelstationen.

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10