brandst  

Fastighetsbeteckning:
Lund 3:1

Gårdsnamn:
Brandstation

Byggnadsår:
1945

Bilden tagen:
1995

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Byggnaden användes av Fagerås Borgarbrandkår fram till
kommunsammanslagningen 1971.
Det 13 meter höga tornet användes för torkning av brandslangar.

 

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10