halm

brobygge

 

Fastighetsbeteckning:
Lund

Gårdsnamn:
"Halmtussen" och Fagers Cykelverkstad

Byggnadsår:

Bilden tagen:
Övre bilden: 1941
Nedre bilden: 1952

Fotograf:
Gösta Roosling
från SF journalfilm "I fält med Kronprinsen"

resp Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Halmtussen brann ner 28 februari 1961
Hugo Fagers Cykelverkstad, till vänster om den stora "halmtussen" revs omkring 1952.
Gamla stenbron ersätts med "moderna" cementringar 1952
.
Mer om "Fagerås Halmförädlingsaffär" i FRYKERUD II, avd II, sid 43

 

  Göran Eriksson © 2006-11-10