snickerifabrik  

Fastighetsbeteckning:
Lund 1:48

Gårdsnamn:
Fd Fagerås Snickeri- och Lådfabrik

Byggnadsår:
Omkring 1946

Bilden tagen:
2006

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:
Snickeriverksamheten upphörde 1950.
Byggnaden har sedan använts som bilverkstad och blomförsäljning.

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10