missionshuset

inter pastbost

 

Fastighetsbeteckning:
Lund 1:9

Gårdsnamn:
Fagerås gamla Missionshus

Byggnadsår:

Bilden tagen:
Undre bilderna tagna 1959

Fotograf:
okänd

Övriga uppgifter:
Gamla Missionshuset från 1900-talets början revs 1959.

 

 

 

 

 

Interiör

Pastorsbostaden

Här kan du söka var fastigheten var belägen : Kils kommuns kartor
  Göran Eriksson © 2006-11-10