bostallet  

Fastighetsbeteckning:
Frykeruds-Mosserud 1:24

Gårdsnamn:
Bostället

Byggnadsår:
1800-talet

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-17