boningshuset

dammen

maln myresagen

sagen

 

Fastighetsbeteckning:
Myresågen 1:1

Gårdsnamn:
Myre Kvarn & Såg

Byggnadsår:
Gamla bostaden byggdes omkring 1904. Alla byggnaderna nu rivna.

Bilden tagen:
Övre bilden flygfoto fr omkring 1950?
Foton fr omkring 1925-30

Målningar av Erik Eriksson

Fotograf

Övriga uppgifter:
I två bokföringsböcker från Högvalta Gård anges under åren 1893-1898 ett konto för "Myre Bruk".
Här fanns troligen en kvarn och såg som brunnit ner, innan Frans Oskar Eriksson köpte kvarnfallet år 1902 och där byggde en ny kvarn och såg samt ny bostad och nya ekonomibyggnader.


Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2006-12-14