gustavsberg  

Fastighetsbeteckning:
Norra Näs 1:36

Gårdsnamn:
Gustavsberg

Byggnadsår:
1935

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-22