Lundas  

Fastighetsbeteckning:
Norra Näs 1:47

Gårdsnamn:
"Lundås"

Byggnadsår:
1954

Bilden tagen:
2008

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2008-04-30