nystuga  

Fastighetsbeteckning:
Norra Näs 1:38

Gårdsnamn:
Nystuga

Byggnadsår:

Bilden tagen:
2007

Fotograf:
Göran Eriksson

Övriga uppgifter:

Här kan du söka var fastigheten är belägen : Kils kommuns kartor

  Göran Eriksson © 2007-07-22